Program

Opening:
Closing:
March 6, at 9.30
March 7, afternoon
AGENDA  (.pdf)

The conference program will comprise:

Invited lectures
 • Norbert Attig, John von Neumann Institute for Computing, JSC, Juelich, Germany
              IBM Blue Gene for scientific computations
 • Jaap A. Kaandorp, University of Amsterdam, The Netherlands
              Computational modelling of corals: from genes to colony
 • Contribution papers by Cyfronet Users:
  ×
 • IFJ PAN: Andrzej Olszewski, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
              Eksperymenty fizyki wysokich energii w sieciach komputerowych Grid
 • CM UJ: Irena Roterman, Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej CM UJ
              Large scale computing in pharmacology
 • AGH: Paweł Russek, Department of Electronics, AGH UST
              Computation acceleration on SGI RASC: FPGA based
              reconfigurable computing hardware
 • ×other papers (abstracts, titles in alphabetical order)
  Cyfronet’s presentations
 • Kazimierz Wiatr, ACK CYFRONET AGH – stan obecny i perspektywy
 • Jacek Kitowski, PL-Grid – nowe możliwości dla użytkowników
 • Maciej Twardy, System składowania danych w ACK CYFRONET AGH • ACK Cyfronet AGH
  ul. Nawojki 11
  30-950 Kraków
  tel: 012 634 1766
  fax: 012 633 8054