|     |     |     |     |     |     |     |

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

zaprasza na dziewiątą
Konferencję Użytkowników
Komputerów Dużej Mocy – KU KDM'16

I N V I T E D   Lectures


Yuri Demchenko,
Informatics Institute, University of Amsterdam,
Big data platforms and new profession of data scientist
Paweł Gepner,
Intel Corporation, UK,
Intel scalable system framework fueling your future HPC systems
Krzysztof Góźdź,
Hewlett Packard Enterprise, Poland,
Modern tools of science

SPONSORZY
Cele konferencji   Terminy
  • Przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów komputerowych Centrum i udostępnionego oprogramowania.
  • Informacja o bieżącej działalności i najbliższych planach Cyfronetu.
  • Przedstawienie nowych możliwości obliczeń wielkiej skali z wykorzystaniem infrastruktury PLGrid (grid, cloud i HPC).
  • Konsultacje i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami a pracownikami Cyfronetu.
  • Spotkanie z dostawcami sprzętu i oprogramowania instalowanego w ACK Cyfronet AGH.
 
15 lutego 2016 zgłaszanie streszczeń prezentacji
24 lutego 2016 decyzja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia
29 lutego 2016 zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
25 kwietnia 2016 dostarczenie pełnej wersji referatów w j. ang.
Zgłaszanie referatów   Warunki uczestnictwa

Zachęcamy wszystkich Użytkowników ACK Cyfronet AGH do zaprezentowania wyników swoich obliczeń uzyskanych dzięki wykorzystaniu komputerów dużej mocy udostępnionych w Centrum. Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  • obliczenia i symulacje dużej skali,
  • nowe algorytmy w informatyce,
  • narzędzia i techniki w systemach dużej mocy obliczeniowej,
  • zastosowanie informatyki w dydaktyce,
  • bazy danych.

Dwustronicowe streszczenie (w języku angielskim, zgodnie z szablonem) należy przesłać do kukdm.
Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na KU KDM'16 zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.

  Opłata konferencyjna zależna jest od dnia przyjazdu oraz zgłoszenia referatu. Szczegóły na stronie zgłoszenie uczestnictwa.
  Publikacje
  Referaty zaakceptowane przez Radę Programową będą opublikowane w jednym z czasopism:
COMPUTER SCIENCE: Quarterly of AGH University of Science and Technology (ISSN 1508-2806, od 2015 r. 12 punktów wg listy MNiSW)
COMPUTING AND INFORMATICS (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150, IF = 0,504)