|     |     |     |     |     |     |     |
Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH
zaprasza na szóstą
Konferencję Użytkowników
Komputerów Dużej Mocy – KU KDM'13

I N V I T E D   Lectures
Frank Baetke,
HP, Germany,
Paradigm Shifts in HPC
Heiko Ebermann,
Emerson Network Power,
tba
Pawel Gepner,
Intel Corp., UK,
Intel System Fabrics Today and Tomorrow
Paola Grosso,
Univ. of Amsterdam,
The Netherlands

Sustainable e-Infrastructures

SPONSORZY:
Cel konferencji   Terminy
Przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów komputerowych Centrum i udostępnionego oprogramowania, a także wykorzystujących infrastrukturę gridową utworzoną w ramach projektu PL-Grid.  
18 stycznia 2013 zgłaszanie streszczeń
4 lutego 2013 decyzja o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia
15 kwietnia 2013 dostarczenie pełnej wersji referatów w j. ang.
Zgłaszanie referatów   Warunki uczestnictwa

Zachęcamy wszystkich Użytkowników ACK Cyfronet AGH do zaprezentowania wyników swoich obliczeń uzyskanych dzięki wykorzystaniu komputerów dużej mocy udostępnionych w Centrum. Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  • obliczenia i symulacje dużej skali,
  • nowe algorytmy w informatyce,
  • narzędzia i techniki w systemach dużej mocy obliczeniowej,
  • zastosowanie informatyki w dydaktyce,
  • bazy danych.

Dwustronicowe streszczenie (w języku angielskim, zgodnie z szablonem) należy przesłać do kukdm@cyfronet.krakow.pl.
Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na KU KDM'13 zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.

  Opłata konferencyjna zależna jest dnia przyjazdu oraz zgłoszenia referatu. Szczegóły na stronie zgłoszenie uczestnictwa.
  Publikacje
  Referaty zaakceptowane przez Recenzentów będą opublikowane w jednym z czasopism:
COMPUTER SCIENCE: Annual of AGH University of Science and Technology (ISSN 1508-2806, od 2010 r. 7 punktów wg listy MNiSW), lub
COMPUTING AND INFORMATICS (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150, IF = 0,456), lub
Bio-Algorithms and Med-Systems (ISSN: 1895-9091 - print version, ISSN: 1896-530X - electronic version, 6 punktów wg listy MNiSW).