|     |     |     |     |     |     |     |     |

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH


zaprasza na drugą

Konferencję Użytkowników Komputerów Dużej Mocy

— coroczne spotkanie naukowe poświęcone obliczeniom prowadzonym w Centrum z wykorzystaniem komputerów dużej mocy, klastrów obliczeniowych i zainstalowanego oprogramowania.

   Two demos will accompany the conference sessions:
 • A Platform for Collaborative e-Science Applications
 • Blackboard at ACK Cyfronet AGH
  in the main foyer of the Bel-Ami building.
 • SPONSORS:
  I N V I T E D   Lectures
  David De Roure,
  Univ. of Southampton, UK,
  Research 2.0
  Cel konferencji   Nieprzekraczalne terminy
  warsztaty w zakresie wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów komputerowych Centrum i udostępnionego oprogramowania,
  integracja użytkowników i pracowników Cyfronetu,
  prezentacje szkoleniowe dostawców sprzętu i oprogramowania dla ACK Cyfronet AGH.
   
  20.01.2009-zgłaszanie tematów oraz streszczeń proponowanych referatów
  03.02.2009-decyzja o zakwalifikowaniu referatów
  23.04.2009-dostarczenie pełnej wersji referatów w j. ang.
  Zgłaszanie referatów   Warunki uczestnictwa

  Zachęcamy wszystkich Użytkowników naszego Centrum do zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych dokonanych dzięki wykorzystaniu KDM w ACK Cyfronet AGH. Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:

  • obliczenia i symulacje dużej skali,
  • nowe algorytmy w informatyce,
  • narzędzia i techniki w systemach dużej mocy obliczeniowej,
  • zastosowanie informatyki w dydaktyce,
  • bazy danych.

  Zgłoszone referaty będą weryfikowane przez Radę Programową na podstawie streszczenia (do wygłoszenia) i pełnego jego tekstu (do opublikowania). Dwustronicowe streszczenie należy przesłać do kdm@cyfronet.pl.

    przesłanie Formularza rejestracyjnego
  dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości:
  • 180 zł (dla autora prezentującego referat),
  • 230 zł (dla uczestników z uczelni lub instytutów naukowych),
  • 350 zł (dla uczestników z instytucji komercyjnych).
   Publikacje
    Wybrane referaty będą opublikowane w czasopiśmie:
  COMPUTER SCIENCE: Annual of AGH University of Science and Technology (ISSN 1508-2806), lub
  COMPUTING AND INFORMATICS (lista filadelfijska czasopism, ISSN 1335-9150, IF=0.349), lub
  AMCS International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (lista filadelfijska).

  Wszystkie streszczenia referatów przyjętych na konferencję zostaną wydane w postaci książkowej.